LTP GCOV extension - code coverage report
Current view: directory - work/ustr - ustr-set.h
Test: Ustr coverage
Date: 2008-02-26 Instrumented lines: 2
Code covered: 100.0 % Executed lines: 2

    1         : /* Copyright (c) 2007 James Antill -- See LICENSE file for terms. */
    2         : #ifndef USTR_SET_H
    3         : #define USTR_SET_H 1
    4         : 
    5         : #ifndef USTR_MAIN_H
    6         : #error " You should have already included ustr-main.h, or just include ustr.h."
    7         : #endif
    8         : 
    9         : #define USTR_SET_OBJ(x, y) ustr_set_buf(x, y, sizeof(y))
   10         : #define USTR_SET_OSTR(x, y) ustr_set_buf(x, y, sizeof(y) - 1)
   11         : 
   12         : #define USTRP_SET_OBJ(p, x, y) ustrp_set_buf(p, x, y, sizeof(y))
   13         : #define USTRP_SET_OSTR(p, x, y) ustrp_set_buf(p, x, y, sizeof(y) - 1)
   14         : 
   15         : USTR_CONF_E_PROTO int ustr_set_undef(struct Ustr **, size_t)
   16         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_A();
   17         : USTR_CONF_E_PROTO int ustr_set_empty(struct Ustr **)
   18         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_A();
   19         : USTR_CONF_E_PROTO int ustr_set_buf(struct Ustr **, const void *, size_t)
   20         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_A();
   21         : USTR_CONF_EI_PROTO int ustr_set_cstr(struct Ustr **, const char *)
   22         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_A();
   23         : USTR_CONF_E_PROTO int ustr_set(struct Ustr **, const struct Ustr *)
   24         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_A();
   25         : USTR_CONF_E_PROTO
   26         : int ustr_set_subustr(struct Ustr **, const struct Ustr *, size_t, size_t)
   27         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_A();
   28         : USTR_CONF_E_PROTO int ustr_set_rep_chr(struct Ustr **, char, size_t)
   29         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_A();
   30         : 
   31         : USTR_CONF_E_PROTO
   32         : int ustrp_set_undef(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, size_t)
   33         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2));
   34         : USTR_CONF_E_PROTO int ustrp_set_empty(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **)
   35         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2));
   36         : USTR_CONF_E_PROTO
   37         : int ustrp_set_buf(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **,const void *,size_t)
   38         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 3));
   39         : USTR_CONF_EI_PROTO
   40         : int ustrp_set_cstr(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, const char *)
   41         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 3));
   42         : USTR_CONF_E_PROTO
   43         : int ustrp_set(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, const struct Ustrp *)
   44         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 3));
   45         : USTR_CONF_E_PROTO
   46         : int ustrp_set_subustrp(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **,
   47         :            const struct Ustrp *, size_t, size_t)
   48         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 3));
   49         : USTR_CONF_E_PROTO
   50         : int ustrp_set_rep_chr(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, char, size_t)
   51         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2));
   52         : 
   53         : #ifdef USTR_FMT_H
   54         : # if USTR_CONF_HAVE_VA_COPY
   55         : USTR_CONF_E_PROTO
   56         : int ustr_set_vfmt_lim(struct Ustr **, size_t, const char *, va_list)
   57         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((1, 3)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(3, 0);
   58         : USTR_CONF_E_PROTO int ustr_set_vfmt(struct Ustr **, const char *, va_list)
   59         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((1, 2)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(2, 0);
   60         : 
   61         : USTR_CONF_E_PROTO
   62         : int ustrp_set_vfmt_lim(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, size_t,
   63         :            const char *, va_list)
   64         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 4)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(4, 0);
   65         : USTR_CONF_E_PROTO
   66         : int ustrp_set_vfmt(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, const char *, va_list)
   67         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 3)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(3, 0);
   68         : # endif
   69         : 
   70         : USTR_CONF_E_PROTO int ustr_set_fmt_lim(struct Ustr **, size_t,const char *, ...)
   71         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((1, 3)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(3, 4);
   72         : USTR_CONF_E_PROTO int ustr_set_fmt(struct Ustr **, const char *, ...)
   73         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((1, 2)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(2, 3);
   74         : 
   75         : USTR_CONF_E_PROTO
   76         : int ustrp_set_fmt_lim(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, size_t,
   77         :            const char *, ...)
   78         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 4)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(4, 5);
   79         : USTR_CONF_E_PROTO
   80         : int ustrp_set_fmt(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, const char *, ...)
   81         :   USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 3)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(3, 4);
   82         : #endif
   83         : 
   84         : #if USTR_CONF_INCLUDE_INTERNAL_HEADERS
   85         : # include "ustr-set-internal.h"
   86         : #endif
   87         : 
   88         : #if USTR_CONF_INCLUDE_CODEONLY_HEADERS
   89         : # include "ustr-set-code.h"
   90         : #endif
   91         : 
   92         : #if USTR_CONF_COMPILE_USE_INLINE
   93         : USTR_CONF_II_PROTO int ustr_set_cstr(struct Ustr **ps1, const char *cstr)
   94       108 : { return (ustr_set_buf(ps1, cstr, strlen(cstr))); }
   95         : 
   96         : USTR_CONF_II_PROTO
   97         : int ustrp_set_cstr(struct Ustr_pool *p, struct Ustrp **ps1, const char *cstr)
   98       10 : { return (ustrp_set_buf(p, ps1, cstr, strlen(cstr))); }
   99         : #endif
   100         : 
   101         : #endif

Generated by: LTP GCOV extension version 1.4