ustr-parse-code.h

/* Copyright (c) 2007 James Antill -- See LICENSE file for terms. */

#ifndef USTR_PARSE_H
#error " You should have already included ustr-parse.h, or just include ustr.h."
#endif

#if ! USTR_CONF_HAVE_STDINT_H
# define USTR__UMAX unsigned long
#else
# define USTR__UMAX uintmax_t
#endif

/* basically uses: [ ]*[-+](0b|0B|0o|0O|0x|0X|0)[0-9a-z_]+ */
USTR_CONF_e_PROTO
int ustr__parse_num_beg(const char **ptr, size_t *len,
            unsigned int flags, int *tst_neg, int *tst_0,
            unsigned int *ern)
  USTR__COMPILE_ATTR_WARN_UNUSED_RET() USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_A();
USTR_CONF_i_PROTO
int ustr__parse_num_beg(const char **ptr, size_t *len,
            unsigned int flags, int *tst_neg, int *tst_0,
            unsigned int *ern)
{
 unsigned int base = flags & USTR__MASK_PARSE_NUM_BASE;
 int auto_base = USTR_FALSE;

 if (!base)
  auto_base = USTR_TRUE;
 else if (base > 36)
  base = 36;
 else if (base == 1)
  ++base;

 if (flags & USTR_FLAG_PARSE_NUM_SPACE)
 {
  while (*len && (**ptr == ' '))
  {
   ++*ptr;
   --*len;
  }  

  if (!*len)
  {
   *ern = USTR_TYPE_PARSE_NUM_ERR_ONLY_S;
   return (0);
  }
 }

 if (!(flags & USTR_FLAG_PARSE_NUM_NO_BEG_PM))
 {
  switch (**ptr)
  {
   case '-':
    *tst_neg = USTR_TRUE;
   case '+':
    ++*ptr;
    --*len;
  }
  if (!*len)
  {
   *ern = USTR_TYPE_PARSE_NUM_ERR_ONLY_SPM;
   return (0);
  }
 }

 if (**ptr != '0')
 {
  if (base)
   return (base);
  return (10);
 }
 
 ++*ptr;
 --*len;
 
 if (!*len)
 {
  *tst_0 = USTR_TRUE;  
  return (10);
 }
 else if ((auto_base || (base == 2)) && ((**ptr == 'b') || (**ptr == 'B')))
  base = 2;
 else if ((auto_base || (base == 8)) && ((**ptr == 'o') || (**ptr == 'O')))
  base = 8;
 else if ((auto_base || (base == 16)) && ((**ptr == 'x') || (**ptr == 'X')))
  base = 16;
 else if ((flags & USTR_FLAG_PARSE_NUM_NO_BEG_ZERO) &&
      (!auto_base || (**ptr == '0')))
 {
  *ern = USTR_TYPE_PARSE_NUM_ERR_BEG_ZERO;
  return (0);
 }
 else
 {
  *tst_0 = USTR_TRUE;
  if (base)
   return (base);
  return (8);
 }
 
 ++*ptr;
 --*len;
 
 if (!*len)
 {
  *ern = USTR_TYPE_PARSE_NUM_ERR_ONLY_SPMX;
  return (0);
 }

 if ((flags & USTR_FLAG_PARSE_NUM_NO_BEG_ZERO) && (**ptr == '0') && (*len > 1))
 {
  *ern = USTR_TYPE_PARSE_NUM_ERR_BEG_ZERO;
  return (0);
 }

 return (base);
}
#if USTR_CONF_HAVE_STDINT_H
USTR_CONF_I_PROTO
#else
USTR_CONF_e_PROTO
USTR__UMAX ustr_parse_uintmaxx(const struct Ustr *, size_t, unsigned int,
                USTR__UMAX, USTR__UMAX, char,
                size_t *, unsigned int *)
  USTR__COMPILE_ATTR_WARN_UNUSED_RET() USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((1));
USTR_CONF_i_PROTO
#endif
USTR__UMAX ustr_parse_uintmaxx(const struct Ustr *s1, size_t off,
                unsigned int flags,
                USTR__UMAX num_min, USTR__UMAX num_max,
                const char *sep,
                size_t *ret_len, unsigned int *ern)
{
 static const char local_let_low[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
 static const char local_let_high[] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
 unsigned int dummy_ern;
 unsigned int num_base = 0;
 int tst_neg  = USTR_FALSE;
 int tst_0   = USTR_FALSE;
 int done_once = USTR_FALSE;
 char num_end = '9';
 const char *ptr = ustr_cstr(s1);
 size_t   len = ustr_len(s1);
 size_t orig_len;
 USTR__UMAX ret = 0;
 size_t slen = strlen(sep);
 
 USTR_ASSERT(ustr_assert_valid(s1));
 USTR_ASSERT(!(flags & USTR_FLAG_PARSE_NUM_NO_NEGATIVE) || !num_min);
 
 if (!ern) ern = &dummy_ern;
 *ern = USTR_TYPE_PARSE_NUM_ERR_NONE;

 USTR_ASSERT_RET(off <= len, 0);
 ptr += off;
 len -= off;
 
 orig_len = len;
 
 if (!(num_base = ustr__parse_num_beg(&ptr,&len, flags, &tst_neg,&tst_0, ern)))
  return (0);

 if (tst_neg && (flags & USTR_FLAG_PARSE_NUM_NO_NEGATIVE))
 {
  *ern = USTR_TYPE_PARSE_NUM_ERR_NEGATIVE;
  return (0);
 }
 
 if (num_base < 10)
  num_end = '0' + num_base - 1;

 if (tst_neg)
  num_max = num_min;
 
 done_once = tst_0;
 while (len)
 {
  const char *end = 0;
  unsigned int add_num = 0;
  USTR__UMAX old_ret = ret;
   
  if (done_once && (flags & USTR_FLAG_PARSE_NUM_SEP) &&
    (*ptr == *sep) && (len >= slen) && !memcmp(ptr, sep, slen))
  {
   ptr += slen;
   len -= slen;
   continue;
  }
  else
  {
   if ((*ptr >= '0') && (*ptr <= num_end))
    add_num = (*ptr - '0');
   else if (num_base <= 10)
    break;
   else if ((end = memchr(local_let_low, *ptr, num_base - 10)))
    add_num = 10 + (end - local_let_low);
   else if ((end = memchr(local_let_high, *ptr, num_base - 10)))
    add_num = 10 + (end - local_let_high);
   else
    break;
  }
  
  ret = (ret * num_base) + add_num;
  if ((flags & USTR_FLAG_PARSE_NUM_OVERFLOW) &&
    (((ret - add_num) / num_base) != old_ret))
  {
   *ern = USTR_TYPE_PARSE_NUM_ERR_OVERFLOW;
   ret = 0;
   break;
  }

  ++ptr;
  --len;
  done_once = USTR_TRUE;
 }

 if (!done_once)
 {
  *ern = USTR_TYPE_PARSE_NUM_ERR_OOB;
  return (0);
 }
 
 if (!*ern && (flags & USTR_FLAG_PARSE_NUM_EXACT) && len)
  *ern = USTR_TYPE_PARSE_NUM_ERR_OOB;

 if (ret > num_max)
 {
  ret = num_max;
  if (flags & USTR_FLAG_PARSE_NUM_OVERFLOW)
  {
   if (!*ern)
    *ern = USTR_TYPE_PARSE_NUM_ERR_OVERFLOW;
   ret = 0;
  }
 }

 if (ret_len)
  *ret_len = orig_len - len;
 
 if (tst_neg)
  return (-ret);
 
 return (ret);
}

#if USTR_CONF_HAVE_STDINT_H
USTR_CONF_I_PROTO
uintmax_t ustr_parse_uintmax(const struct Ustr *s1, size_t off,
               unsigned int flags, size_t *len, unsigned int *ern)
{
 ustr_assert(!(flags & USTR_FLAG_PARSE_NUM_NO_NEGATIVE));
 flags |= USTR_FLAG_PARSE_NUM_NO_NEGATIVE;
 return (ustr_parse_uintmaxx(s1, off, flags, 0, UINTMAX_MAX, "_", len, ern));
}
USTR_CONF_I_PROTO
intmax_t ustr_parse_intmax(const struct Ustr *s1, size_t off,
              unsigned int flags, size_t *len, unsigned int *ern)
{
 uintmax_t num_min = INTMAX_MIN;
 ustr_assert(!(flags & USTR_FLAG_PARSE_NUM_NO_NEGATIVE));
 return (ustr_parse_uintmaxx(s1,off, flags, -num_min,INTMAX_MAX, "_",len,ern));
}
#endif

USTR_CONF_I_PROTO
unsigned long ustr_parse_ulongx(const struct Ustr *s1, size_t off,
                unsigned int flags,
                unsigned long num_min, unsigned long num_max,
                const char *sep, size_t *len, unsigned int *ern)
{ return (ustr_parse_uintmaxx(s1,off, flags, num_min,num_max, sep, len, ern)); }

USTR_CONF_I_PROTO
unsigned long ustr_parse_ulong(const struct Ustr *s1, size_t off,
                unsigned int flags,
                size_t *len, unsigned int *ern)
{
 ustr_assert(!(flags & USTR_FLAG_PARSE_NUM_NO_NEGATIVE));
 flags |= USTR_FLAG_PARSE_NUM_NO_NEGATIVE;
 return (ustr_parse_uintmaxx(s1, off, flags, 0, ULONG_MAX, "_", len, ern));
}
USTR_CONF_I_PROTO
long ustr_parse_long(const struct Ustr *s1, size_t off, unsigned int flags,
           size_t *len, unsigned int *ern)
{
 unsigned long num_min = LONG_MIN;
 ustr_assert(!(flags & USTR_FLAG_PARSE_NUM_NO_NEGATIVE));
 return (ustr_parse_uintmaxx(s1,off, flags, -num_min, LONG_MAX, "_", len,ern));
}

USTR_CONF_I_PROTO
unsigned int ustr_parse_uint(const struct Ustr *s1, size_t off,
               unsigned int flags, size_t *len, unsigned int *ern)
{
 ustr_assert(!(flags & USTR_FLAG_PARSE_NUM_NO_NEGATIVE));
 flags |= USTR_FLAG_PARSE_NUM_NO_NEGATIVE;
 return (ustr_parse_uintmaxx(s1, off, flags, 0, UINT_MAX, "_", len, ern));
}
USTR_CONF_I_PROTO
int ustr_parse_int(const struct Ustr *s1, size_t off, unsigned int flags,
          size_t *len, unsigned int *ern)
{
 unsigned int num_min = INT_MIN;
 ustr_assert(!(flags & USTR_FLAG_PARSE_NUM_NO_NEGATIVE));
 return (ustr_parse_uintmaxx(s1,off, flags, -num_min, INT_MAX, "_", len, ern));
}

USTR_CONF_I_PROTO
unsigned short ustr_parse_ushort(const struct Ustr *s1, size_t off,
                 unsigned int flags,
                 size_t *len, unsigned int *ern)
{
 ustr_assert(!(flags & USTR_FLAG_PARSE_NUM_NO_NEGATIVE));
 flags |= USTR_FLAG_PARSE_NUM_NO_NEGATIVE;
 return (ustr_parse_uintmaxx(s1, off, flags, 0, USHRT_MAX, "_", len, ern));
}
USTR_CONF_I_PROTO
short ustr_parse_short(const struct Ustr *s1, size_t off, unsigned int flags,
            size_t *len, unsigned int *ern)
{
 unsigned short num_min = SHRT_MIN;
 ustr_assert(!(flags & USTR_FLAG_PARSE_NUM_NO_NEGATIVE));
 return (ustr_parse_uintmaxx(s1,off, flags, -num_min, SHRT_MAX, "_", len,ern));
}

/* void *ustr_parse_num(const struct Ustr *s1, unsigned int flags,
            unsigned int *ern,
            void *(*func)(unsigned int, int,unsigned int *, void *),
            void *data)

 if (is_neg) add_num = -add_num;
 
 if (!(ret = func(num_base, add_num, err, ret)) && !*err)
  return (NULL);
*/