ustr-sub.h

/* Copyright (c) 2007 Paul Rosenfeld
           James Antill -- See LICENSE file for terms. */
#ifndef USTR_SUB_H
#define USTR_SUB_H 1

#ifndef USTR_MAIN_H
# error " You should include ustr-main.h before this file, or just ustr.h"
#endif

#define USTR_SUB_OBJ(x, y, z) ustr_sub_buf(x, y, z, sizeof(z))
#define USTR_SUB_OSTR(x, y, z) ustr_sub_buf(x, y, z, sizeof(z) - 1)

#define USTRP_SUB_OBJ(p, x, y, z) ustrp_sub_buf(p, x, y, z, sizeof(z))
#define USTRP_SUB_OSTR(p, x, y, z) ustrp_sub_buf(p, x, y, z, sizeof(z) - 1)

#define USTR_SC_SUB_OBJ(w, x, y, z) ustr_sc_sub_buf(w, x, y, z, sizeof(z))
#define USTR_SC_SUB_OSTR(w, x, y, z) ustr_sc_sub_buf(w, x, y, z, sizeof(z) - 1)

#define USTRP_SC_SUB_OBJ(p, w, x, y, z)     \
  ustrp_sc_sub_buf(p, w, x, y, z, sizeof(z))
#define USTRP_SC_SUB_OSTR(p, w, x, y, z)    \
  ustrp_sc_sub_buf(p, w, x, y, z, sizeof(z) - 1)


USTR_CONF_E_PROTO int ustr_sub_undef(struct Ustr **ps1, size_t, size_t)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_A();
USTR_CONF_E_PROTO int ustr_sub_buf(struct Ustr **, size_t, const void *, size_t)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_A();
USTR_CONF_E_PROTO int ustr_sub(struct Ustr **, size_t, const struct Ustr *)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_A();
USTR_CONF_EI_PROTO int ustr_sub_cstr(struct Ustr **, size_t, const char *)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_A();
USTR_CONF_E_PROTO
int ustr_sub_subustr(struct Ustr **, size_t, const struct Ustr *, size_t,size_t)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_A();
USTR_CONF_E_PROTO int ustr_sub_rep_chr(struct Ustr **, size_t, char, size_t)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_A();

USTR_CONF_E_PROTO
int ustrp_sub_undef(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, size_t, size_t)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2));
USTR_CONF_E_PROTO
int ustrp_sub_buf(struct Ustr_pool *,struct Ustrp **,size_t,const void *,size_t)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 4));
USTR_CONF_E_PROTO
int ustrp_sub(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, size_t, const struct Ustrp *)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 4));
USTR_CONF_EI_PROTO
int ustrp_sub_cstr(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, size_t, const char *)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 4));
USTR_CONF_E_PROTO
int ustrp_sub_subustrp(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, size_t,
            const struct Ustrp *, size_t,size_t)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 4));
USTR_CONF_E_PROTO
int ustrp_sub_rep_chr(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, size_t, char, size_t)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2));

USTR_CONF_E_PROTO
int ustr_sc_sub_undef(struct Ustr **, size_t, size_t, size_t)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_A();
USTR_CONF_E_PROTO
int ustr_sc_sub_buf(struct Ustr **, size_t, size_t, const void *, size_t)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_A();
USTR_CONF_E_PROTO
int ustr_sc_sub(struct Ustr **, size_t, size_t, const struct Ustr *)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_A();
USTR_CONF_EI_PROTO
int ustr_sc_sub_cstr(struct Ustr **, size_t, size_t, const char *)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_A();
USTR_CONF_E_PROTO
int ustr_sc_sub_subustr(struct Ustr **, size_t, size_t,
            const struct Ustr *, size_t, size_t)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_A();
USTR_CONF_E_PROTO
int ustr_sc_sub_rep_chr(struct Ustr **, size_t, size_t, char, size_t)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_A();

USTR_CONF_E_PROTO
int ustrp_sc_sub_undef(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **,size_t,size_t,size_t)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2));
USTR_CONF_E_PROTO
int ustrp_sc_sub_buf(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, size_t, size_t,
           const void *, size_t)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 5));
USTR_CONF_E_PROTO
int ustrp_sc_sub(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, size_t, size_t,
         const struct Ustrp *)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 5));
USTR_CONF_EI_PROTO
int ustrp_sc_sub_cstr(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, size_t, size_t,
           const char *)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 5));
USTR_CONF_E_PROTO
int ustrp_sc_sub_subustrp(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, size_t, size_t,
             const struct Ustrp *, size_t, size_t)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 5));
USTR_CONF_E_PROTO
int ustrp_sc_sub_rep_chr(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, size_t, size_t,
             char, size_t)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2));


#ifdef USTR_FMT_H
# if USTR_CONF_HAVE_VA_COPY
/* sub_fmt */
USTR_CONF_E_PROTO
int ustr_sub_vfmt_lim(struct Ustr **, size_t, size_t, const char *, va_list)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((1, 4)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(4, 0);
USTR_CONF_E_PROTO
int ustr_sub_vfmt(struct Ustr **, size_t, const char *, va_list)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((1, 3)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(3, 0);

USTR_CONF_E_PROTO
int ustrp_sub_vfmt_lim(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, size_t, size_t,
            const char *, va_list)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 5)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(5, 0);
USTR_CONF_E_PROTO int ustrp_sub_vfmt(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **,size_t,
                   const char *, va_list)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 4)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(4, 0);
USTR_CONF_E_PROTO
int ustr_sub_fmt_lim(struct Ustr **, size_t, size_t, const char *, ...)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((1, 4)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(4, 5);
USTR_CONF_E_PROTO int ustr_sub_fmt(struct Ustr **, size_t, const char *, ...)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((1, 3)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(3, 4);

USTR_CONF_E_PROTO
int ustrp_sub_fmt_lim(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, size_t, size_t,
           const char *, ...)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 5)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(5, 6);
USTR_CONF_E_PROTO
int ustrp_sub_fmt(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **,size_t, const char *, ...)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 4)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(4, 5);

/* sc_sub_fmt */
USTR_CONF_E_PROTO
int ustr_sc_sub_vfmt_lim(struct Ustr **, size_t, size_t,
             size_t, const char *, va_list)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((1, 5)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(5, 0);
USTR_CONF_E_PROTO
int ustr_sc_sub_vfmt(struct Ustr **, size_t, size_t, const char *, va_list)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((1, 4)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(4, 0);

USTR_CONF_E_PROTO
int ustrp_sc_sub_vfmt_lim(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, size_t, size_t,
             size_t, const char *, va_list)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 6)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(6, 0);
USTR_CONF_E_PROTO
int ustrp_sc_sub_vfmt(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **,size_t, size_t,
           const char *, va_list)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 5)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(5, 0);
USTR_CONF_E_PROTO
int ustr_sc_sub_fmt_lim(struct Ustr **, size_t, size_t, size_t,
            const char *, ...)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((1, 5)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(5, 6);
USTR_CONF_E_PROTO int ustr_sc_sub_fmt(struct Ustr **, size_t, size_t,
                   const char *, ...)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((1, 4)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(4, 5);

USTR_CONF_E_PROTO
int ustrp_sc_sub_fmt_lim(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, size_t, size_t,
             size_t, const char *, ...)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 6)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(6, 7);
USTR_CONF_E_PROTO
int ustrp_sc_sub_fmt(struct Ustr_pool *, struct Ustrp **, size_t, size_t,
           const char *, ...)
  USTR__COMPILE_ATTR_NONNULL_L((2, 5)) USTR__COMPILE_ATTR_FMT(5, 6);
# endif
#endif

#if USTR_CONF_INCLUDE_INTERNAL_HEADERS
# include "ustr-sub-internal.h"
#endif

#if USTR_CONF_INCLUDE_CODEONLY_HEADERS
# include "ustr-sub-code.h"
#endif

#if USTR_CONF_COMPILE_USE_INLINE
USTR_CONF_II_PROTO int ustr_sub_cstr(struct Ustr **s1, size_t p, const char *c) 
{ return (ustr_sub_buf(s1, p, c, strlen(c))); }
USTR_CONF_II_PROTO
int ustr_sc_sub_cstr(struct Ustr **s1, size_t pos, size_t len,const char *cstr) 
{ return (ustr_sc_sub_buf(s1, pos, len, cstr, strlen(cstr))); }

USTR_CONF_II_PROTO int ustrp_sub_cstr(struct Ustr_pool *x, struct Ustrp **s1,
                   size_t p, const char *c) 
{ return (ustrp_sub_buf(x, s1, p, c, strlen(c))); }
USTR_CONF_II_PROTO
int ustrp_sc_sub_cstr(struct Ustr_pool *p, struct Ustrp **s1,
           size_t pos, size_t len, const char *cstr)
{ return (ustrp_sc_sub_buf(p, s1, pos, len, cstr, strlen(cstr))); }
#endif


#endif